Kancelaria Adwokacka

Ireneusz Pałac

Wrocław

O MNIE

kancelaria adwokacka wrocław

Adwokat
Ireneusz Pałac

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również prawo na Uniwersytecie w Salzburgu w ramach programu Erasmus. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa pracy. Następnie odbył aplikację adwokacką we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej, współpracując w tym czasie z wiodącymi wrocławskimi kancelariami.

Zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Specjalizuje się w windykacji, w szczególności pomagając przedsiębiorcom w dochodzeniu należności z tytułu niewykonanych umów oraz procesach odszkodowawczych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo autorskie oraz prawo upadłościowe. Włada językiem angielskim (posiada certyfikat angielskiego języka prawniczego ILEC).

Prywatnie miłośnik historii, muzyki i sportu. Instruktor pływania.

Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne dla  klientów indywidualnych obejmujące udzielanie bieżących porad prawnych, przygotowanie umów i pism procesowych, wniosków i pozwów, reprezentacji przed sądami i organami administracji w następujących obszarach:

Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac - Prawo Cywilne prawo cywilne
Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac - prawo rodzinne prawo rodzinne
prawo spadkowe - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo spadkowe
prawo nieruchomości - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo nieruchomości
prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo administracyjne
wykroczenia i sprawy karne - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac wykroczenia i sprawy karne
prawo pracy - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo pracy
odszkodowania - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac odszkodowania

Przedsiębiorcy

klient biznesowy - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców obejmujące doradztwo prawne, tworzenie i opiniowanie umów oraz zastępstwo procesowe w następujących obszarach:

prawo spółek handlowych - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo spółek handlowych
prawo umow gospodarczych - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo umów gospodarczych
prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo administracyjne
zamówienia publiczne - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac zamówienia publiczne
prawo pracy - Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo pracy
Kancelaria Adwokacka Wrocław - Ireneusz Pałac prawo upadłościowe

Windykacja

Jedną z głównych bolączek z jakimi zmagają się przedsiębiorcy w Polsce jest problem opóźnień w realizacji płatności występujących po stronie ich kontrahentów. Opóźnienia te często generują wysokie koszty i powodują, że wiele przedsiębiorstw ma kłopot z zachowaniem płynności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom wierzycieli, kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie windykacji niespłaconych należności. Każda sprawa jest analizowania indywidualnie, a sposób jej prowadzenia uwzględnia przede wszystkim potrzeby klienta oraz jego interes.
Mając świadomość, że głównym kryterium efektywnej pomocy prawnej jest szybkość działania, a jednocześnie uwzględniając konieczność zachowania dobrych relacji klientów z ich kontrahentami, Kancelaria proponuje w pierwszej kolejności pomoc prawną i zastępstwo w przeprowadzeniu skutecznych negocjacji w celu zawarcia ugody.
W przypadku braku możliwości porozumienia z niewypłacalnym dłużnikiem, Kancelaria oferuje klientom pomoc prawną i zastępstwo procesowe w sprawie na etapie sądowym, obejmującym m.in. sporządzenie pozwu o zapłatę, sporządzanie dalszych pism procesowych w sprawie, zastępstwo na rozprawach oraz uzyskanie klauzuli wykonalności na uzyskany wyrok.
Kancelaria zapewnia również klientom pomoc prawną i zastępstwo w sprawie na etapie egzekucyjnym, w szczególności wybierając skutecznego komornika, sporządzając wniosek egzekucyjny, monitorując prawidłowość prowadzenia czynności przez komornika oraz zastępując klienta w przypadku wniesienia przez dłużnika powództwa przeciw egzekucyjnego.
Kancelaria ma bogate doświadczenie w obsłudze spraw windykacyjnych, m.in. Należności z tytułu umów sprzedaży, świadczenia usług, najmu, o roboty budowlane czy też umów bankowych.
Wynagrodzenie jest ustalane iż klientem indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość wynagrodzenia zależy w dużej mierze od wartości przedmiotu sprawy. Uwzględnia procent kwoty odzyskanej (tzw. success fee).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Umówienie spotkania jest możliwe  zarówno w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu jak i w innym miejscu dogodnym dla Klienta. Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju.

adw. Ireneusz Pałac

Kancelaria Adwokacka Ireneusz Pałac
Kancelaria Adwokacka Wrocław  ul. K. Przerwy – Tetmajera 6 lok. 1,
51–153 Wrocław
Kancelaria Adwokacka Wrocław  501 262 804
Kancelaria Adwokacka Wrocław biuro@kancelariapalac.pl
NIP: 8842610743
REGON: 364677261